Huruf Fawatihussuwar yang Dibaca 2 Harakat

Salah satu bentuk keaslian dan kemurnian Al-Qur'an adalah kata pembuka surat dalam Al-Qur'an yang dikenal sebagai fawatihussuwar. (Efendi: 2017).

huruf fawatihus suwar 2 harakat

Ada sepuluh jenis fawatih as- suwar, yaitu: membuka dengan pujian kepada Allah (al-istiftah bi al itsana), pembukaan dengan huruf potong (Al-Ahruful Muqoto'ah), pembukaan panggilan (al-istiftah bin nida), pembukaan khabariyah (al istahtif bi al-sum al khabariyah), pembukaan sumpah (al istiftah bil qasam), pembukaan syarat, dan lain-lain.

Dari sepuluh jenis tersebut, pada artikel ini hanya akan membahas tentang jenis fawatihussuwar potongan-potongan huru. Lebih spesifik lagi adalah potongan huruf fawatihussuwar yang hanya dibaca dua harakat.

Huruf fawatihussuwar yang dibaca 2 harakat itu adalah sebagai berikut;

  1. ح terdapat pada حم
  2. ي terdapat pada كهيعص
  3. ط terdapat pada طه 
  4. هـ terdapat pada كهيعص dan pada طه 
  5. ر terdapat pada الر juga pada المـر 

Kelima huruf di atas seharusnya dibaca panjang 2 harakat saja. Demikianlah huruf fawatihussuwar yang dibaca 2 harakat. 

Semoga artikel ini bermanfaat. 

Jika ingin mengetahui huruf fawatihus suwar yang dibaca 6 harakat silakan baca artikel berjudul Huruf Fawatihus suwar yang dibaca 6 harakat.

Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, sedangkan mempraktikkannya ketika sedang membaca al-Quran hukumnya adalah wajib bagi semua umat muslim. 

Oleh sebab itu, semua muslim baiknya mempelajari ilmu tajwid agar terhindar dari kesalahan membaca dalam al-Quran.

Post a Comment for "Huruf Fawatihussuwar yang Dibaca 2 Harakat"